info@sadaham.lk     Sri Lanka


Ven Mankadawala Sudassana Thero

Dharmadeshana
blog-image
 2018-01-28 Peradeniya University  (03/18/2019)
 Alabhaniyaa Dharma  (11/08/2016)
 Anathapindika Sutta  (11/08/2016)
 Araka_Sutta  (11/08/2016)
 Ariya Maggaya  (11/08/2016)
 Ashrawa-Discussion  (11/08/2016)
 Asivisopama Sutta  (11/08/2016)
 Ayathana Kusala  (11/08/2016)
 Ayathana Kusala Q&A  (11/08/2016)
 Bhawanawa Kumak Sadaha da..??  (11/08/2016)
 chathurarya sathya  (11/08/2016)
 Deshana 2009  (11/08/2016)
 Devadutha Sutta  (11/08/2016)
 Devaduutha Suttha  (11/08/2016)
 Dittincha Anupagamma Seelawa  (11/08/2016)
 Dukka Saththya  (11/08/2016)
 Ekayano Ayan Bhikkave Maggo  (11/08/2016)
 Esala Deshana (Chaturarya Sathya)  (11/08/2016)
 Gaddula Baddha Sutta  (11/08/2016)
 Ganaka Moggallana Sutta  (11/08/2016)
 Kaama Nirodhaya  (11/08/2016)
 Kakirava_Dayaka_Pirisa_Discussion  (11/08/2016)
 Kandu Dhamma Discussion  (11/08/2016)
 Karmaya  (11/08/2016)
 Maarayo Pasdena  (11/08/2016)
 Madin Poya Disscussion  (11/08/2016)
 Mahabutha Ruupa  (11/08/2016)
 Majji Sutta  (11/08/2016)
 Mathalae Deshanawa  (11/08/2016)
 Meghiya Sutta  (11/08/2016)
 Nama Rupa - Discussion  (11/08/2016)
 Nibbana  (11/08/2016)
 Nivanata_Maga  (11/08/2016)
 Patichchasamuppaada Deshana  (11/08/2016)
 Patichchasamuppaada Deshana(Q&A)  (11/08/2016)
 Patipada  (11/08/2016)
 Poson Poya Deshana  (11/08/2016)
 Rathnapura Deshanawa  (11/08/2016)
 Ruupaye Udaya weya baleema  (11/08/2016)
 Ruupaye Udaya weya baleema  (11/08/2016)
 Sabba paapassa Akaranan  (11/08/2016)
 Sabbasava Sutta  (11/08/2016)
 Sabbe Sankara Anichcha  (11/08/2016)
 Sahawasa dhassana samadaaya  (11/08/2016)
 Salayathana Nirodhaya  (11/08/2016)
 Samachitta Pariyaya Sutta  (11/08/2016)
 Samatha Vipassana Bhawana  (11/08/2016)
 Samma Dhittiya  (11/08/2016)
 Sathipattana Deshana  (11/08/2016)
 Satipattanaya  (11/08/2016)
 Vidharashana Upades  (11/08/2016)
 Vidharshana Wadamu  (11/08/2016)