info@sadaham.lk     Sri Lanka


Ven Dankande Dhammarathana Thero

Dharmadeshana
blog-image
 Akara Vidharshanawa Anichcha - 1  (06/01/2016)
 Akara Vidharshanawa Anichcha - 2  (06/01/2016)
 Aleem Gateem  (06/01/2016)
 Anahma Lakshanaya  (06/01/2016)
 Anapana Vidharshana  (06/02/2016)
 Anapanasathi  (06/02/2016)
 Anathma  (06/02/2016)
 Anaththanupassana  (06/02/2016)
 Andha Bhutho  (06/02/2016)
 Anethya Anathma Indriya Patipadhawa  (06/02/2016)
 Anethyanupassana Poorvakruthi  (06/02/2016)
 Anicca Sagnna Sutta  (06/02/2016)
 Anithyanupassana  (06/02/2016)
 Anithyanupassana  (06/02/2016)
 Arakkha Sutta  (06/02/2016)
 Arambaka Deshana  (06/02/2016)
 Arambaka Deshana - 1  (06/02/2016)
 Arambaka Deshana - 2  (06/02/2016)
 Araya Sathya Swbhawa  (06/01/2016)
 Ariya Ata Maga  (06/02/2016)
 Arya Ashtangika Marga Anupassana  (06/02/2016)
 Ashrawa  (06/02/2016)
 Aswesillak Labeemata  (06/02/2016)
 Atasil Areatagimaga Poorwakruthi  (06/02/2016)
 Attarasa Mano Pavichaara Dhamma  (06/02/2016)
 Attarasa Vipassana  (06/02/2016)
 Avidyawa  (06/02/2016)
 Ayathana  (06/02/2016)
 Bhanga Gnana  (06/02/2016)
 Bhawana  (06/02/2016)
 Bhawana - Pembeem Hakileem  (06/02/2016)
 Bhawana Arambayata Upades  (06/02/2016)
 Bojjanga Dharma  (06/02/2016)
 Budu Guna  (06/02/2016)
 Chathurariya Sathya  (06/02/2016)
 Chiththanupassana  (06/02/2016)
 Chula Kothika Sutta  (06/02/2016)
 Chula Sanyatha Sutta  (06/02/2016)
 Dana Prathyavekshawa  (06/02/2016)
 Dananisansa  (06/02/2016)
 Dhaathu Vibhanga  (06/02/2016)
 Dhamma Danaya  (06/02/2016)
 Dhamma Deshana  (06/02/2016)
 Dhammanupassana  (06/02/2016)
 Dhukka Sathya  (06/02/2016)
 Dhukkanipassana  (06/02/2016)
 Dukka Nerodha Gamini  (06/02/2016)
 Dukka Sathya Nivanata  (06/02/2016)
 Gnana Sgnawa  (06/02/2016)
 Indriya 5 Sanwarakara ganeema  (01/17/2017)
 Irdhipaada Bhawana  (06/02/2016)
 Irdhipaada Dhamma - 1  (06/02/2016)
 Irdhipaada Dhamma - 2  (06/02/2016)
 Jaathipi Dukka  (06/02/2016)
 Kanthi Sanwaraya  (06/02/2016)
 Karamaya  (06/02/2016)
 Kasee Baradhjvaja Sutta  (06/02/2016)
 Kathinanisansa Deshana  (06/02/2016)
 Kathinayen Chathuariya Sathyata  (06/02/2016)
 Kayanupassana  (06/02/2016)
 Klesha Sanyuththa Deshana  (06/02/2016)
 Kusalayak Prathyaveksha Kereema  (06/02/2016)
 Le- Dhathuwa  (06/02/2016)
 Maithree Vidharshanawa  (06/02/2016)
 Mamathwaya Duru Kereema  (06/02/2016)
 Marananusmathiya  (06/02/2016)
 Maranaya  (12/10/2015)
 Marnanussathi Bhawanawa  (06/02/2016)
 Mogharaja Sutta  (06/02/2016)
 Mohasambandhano  (06/02/2016)
 Naama Rupa  (06/02/2016)
 Naama Rupa Deka Nivanata  (06/02/2016)
 Naama Rupa Dharma  (06/02/2016)
 Naama Rupa Parichcheda Gnanaya  (06/02/2016)
 Naama Ruupa Thulin Anathmaya  (06/02/2016)
 Naama Skandhaya  (06/02/2016)
 Nawa Seevathika  (06/02/2016)
 Nawatha Ipadei  (06/02/2016)
 Nawatha Nawatha  (06/02/2016)
 Neewarana  (06/02/2016)
 Nivan Dakeema  (06/02/2016)
 Nivan Labeya Hakke Kahata Da..??  (06/02/2016)
 Nivan Maga  (06/02/2016)
 Nivan Yaamata Awashya Karunu  (06/02/2016)
 Nivanata Dharma Deshanayak  (12/10/2015)
 Nivanata Ek Dinaken  (12/10/2015)
 Panchaskandha Anathma  (06/02/2016)
 Panchaskandha Naama Rupa  (06/02/2016)
 Panchaskandha Nirodha  (06/02/2016)
 Panchaskandha Paramartha Sathya  (06/02/2016)
 Panchaskandhaya  (06/02/2016)
 Panchaskandhayee Aswada Adeenawa Nissaranaya  (06/02/2016)
 Panchaskhandhaya Thunaakaarayakin Vimasiima  (06/02/2016)
 Panchaskhandhayee Asaaraya  (06/02/2016)
 Panchendriya  (06/02/2016)
 Panidhaya Appanidhaya Bhavana  (06/02/2016)
 PaticcaSamuppada  (06/02/2016)
 Pavidi Deshana  (06/02/2016)
 Pilikul Bhawana  (06/02/2016)
 Pilikul Vidarshana  (06/02/2016)
 Pragnapthi  (06/02/2016)
 Priyehi Vippayogo Dukkho  (06/02/2016)
 Rupa Nirodhaya DakiyaHaki Hati  (06/02/2016)
 Sabbasawa Suthraya  (06/02/2016)
 Sagnna Sutta  (06/02/2016)
 Sakkaya Dittiya Niruddha Kireema  (06/02/2016)
 Samadhiya  (06/02/2016)
 Samahitha Chiththaya  (06/02/2016)
 Samma Ditti  (06/02/2016)
 Sammuthi Paramartha  (06/02/2016)
 Sansaara Biya  (06/02/2016)
 Saptha Bojjanga Dharma  (06/02/2016)
 Saptha Vissudiya  (06/02/2016)
 Sasarin Etheraveema  (06/02/2016)
 Sathara Dyaana  (06/02/2016)
 Sathara Sathipattana  (06/02/2016)
 Sathara Sathipattana Aramba Desana  (06/02/2016)
 Sathi Sampajannaya  (06/02/2016)
 Sathiya Pihituweema  (06/02/2016)
 Saththis Bodhi Pakshika Dharma  (06/02/2016)
 Shunyathawaya  (06/02/2016)
 Shunyatho Loko  (06/02/2016)
 Sitha  (06/02/2016)
 Sithuvili Neewaranaya  (06/02/2016)
 Sithuvili Nivaranaya  (06/02/2016)
 Sovan Veemata Guna Dharma  (06/02/2016)
 Sovan Weemata  (06/02/2016)
 Thamata Pihita Thamamaya (AththahiAththanoNatho)  (06/02/2016)
 Thamata Thama Saranamaya  (06/02/2016)
 Thanhava Kshya Kireema  (06/02/2016)
 Upadhi Nidaana  (06/02/2016)
 Vidarshana-Gnana  (06/02/2016)
 Vigngnana Nirodhaya  (06/02/2016)
 Vigngnanaya  (06/02/2016)
 Vimutta Paripachaneeya Dhamma  (06/02/2016)
 Vimuttayatana  (06/02/2016)
 Wedana  (06/02/2016)
 Yatabootan Pajanathi  (06/02/2016)